RIMS 2015

Ansök om stipendium till RIMS Milano 2015

MSfonden delar varje år ut ett antal stipendier till rehabiliteringspersonal (till exempel sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, uroterapeuter m fl). Syftet är att skapa möjligheter för stipendiaten att vidareutbilda sig för att på så sätt bättre kunna arbeta med rehabiliteringen av personer med MS, multipel skleros. Nya stipendier 2015 Den som vill ansöka om stipendier ska senast…

MS FORUM 2014

Modern MS-rehabilitering – samverkan mellan olika professioner! En utbildningsdag för hela teamet om det senaste inom MS-rehabilitering med både nationell och internationell inriktning. Dagen innehåller praktiskt arbete om samverkan mellan professioner och möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. I samverkan med Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott, Fysioterapeuterna Sektion för Neurologi, Sveriges MSsjuksköterskeförening, Uroterapeutisk förening UTF.…

Reseberättelse från RIMS 2014: Supporting behaviour change – linking science to clinical practice. 6-7 June, Brighton, England.

Helena Jensen, leg. sjukgymnast, Gävle sjukhus åkte, med hjälp av stipendium från MS-fonden, till Brighton. Här kommer hennes reseberättelse. Jag har haft förmånen att, via MS-fondens stipendium, få delta vid RIMS nittonde konferens som i år arrangerades i Brighton, England. RIMS är ett europeiskt nätverk för alla olika vårdprofessioner och forskare som arbetar med MS. Temat…