MS FORUM 2014

Modern MS-rehabilitering – samverkan mellan olika professioner! En utbildningsdag för hela teamet om det senaste inom MS-rehabilitering med både nationell och internationell inriktning. Dagen innehåller praktiskt arbete om samverkan mellan professioner och möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. I samverkan med Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott, Fysioterapeuterna Sektion för Neurologi, Sveriges MSsjuksköterskeförening, Uroterapeutisk förening UTF.…

Reseberättelse från RIMS 2014: Supporting behaviour change – linking science to clinical practice. 6-7 June, Brighton, England.

Helena Jensen, leg. sjukgymnast, Gävle sjukhus åkte, med hjälp av stipendium från MS-fonden, till Brighton. Här kommer hennes reseberättelse. Jag har haft förmånen att, via MS-fondens stipendium, få delta vid RIMS nittonde konferens som i år arrangerades i Brighton, England. RIMS är ett europeiskt nätverk för alla olika vårdprofessioner och forskare som arbetar med MS. Temat…