MSfonden skapar nya stipendier

Ett av MSfondens syften är att medverka till att höja livskvaliteten för personer med MS genom att öka och förbättra insatserna för rehabilitering. Genom att erbjuda stipendier för vidareutbildning av vårdpersonal  genom deltagande i möten och konferenser på temat MS, har MSfonden under en följd av år skapat möjligheter för vårdanställda att tillgodogöra sig de…