ATT LEVA MED MS

Den 30 maj är det Internationella Världs MS-dagen. För att uppmärksamma detta kommer MSfonden under maj månad lyfta ämnet fatigue. Experter, inom neurologisk vård och rehabilitering, berättar i tre filmer om vad fatigue är, hur det yttrar sig och ger tips på hur man kan hantera fatigue.

Fatigue är en kraftig trötthet, mental eller fysisk, som inte går att vila bort. Fatigue är något som många med MS upplever och som inte är helt lätt att hantera. Varken för den som lever med MS eller den som är anhörig. MS-fatigue kan påverka både arbetsliv, familjeliv och fritidsaktiviteter och kan ha en negativ inverkan på livskvalitet och upplevelse av hälsa.

– I filmerna pratar vi om vad MS-fatigue är och hur det yttrar sig. Vi pratar också om orsaker till fatigue, dels de orsaker som har med själva MS-sjukdomen att göra men också andra orsaker, så kallade sekundera orsaker, som kan förvärra trötthet, berättar Anna Cunningham, MS-sjuksköterska, Centrum för Neurologi i Stockholm

Fysisk aktivitet har visat sig kunna minska MS fatigue. I en av filmer berättar sjukgymnast/fysioterapeut Marie Kierkegaard om fysisk aktivitet och träning, varför det kan hjälpa fatigue och ger tips för att komma igång med träning. 

Personer som upplever fatigue drar ofta ner på antalet aktiviteter de gör i vardagen, ofta de som görs för nöjes skull och till slut finns bara ”måsten” kvar, säger Eva Månsson Lexell, arbetsterapeut och lektor vid Lunds universitet. Det finns kurser som lär ut strategier för att hantera fatigue och nationella riktlinjer ger en hög prioritering för bl. a kurser. Ta kontakt med din arbetsterapeut som kan hjälpa dig att utveckla strategier så att du kan hantera din fatigue, antingen genom att delta i en kurs eller under enskilda träffar.

Siv Ohlin, grundare av Msfonden, presenterar ämnet fatigue som är fokus i de fyra föreläsningar som du kan ta del av här.

Anna Cunningham, Leg. sjuksköterska/MS-sjuksköterska, Centrum för neurologi, Stockholm. Anna föreläser om ämnet fatigue.

Marie Kierkegaard, Leg sjukgymnast, Docent Avdelningen för fysioterapi, Karolinska Institutet, Centrum för Neurologi Stockholm. Marie föreläser om ämnet fatigue.

Eva Månsson Lexell, leg arbetsterapeut, Docent Institutionen för Hälsovetenskap, Lunds Universitet VE Neurologi/Rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus Eva föreläser om ämnet fatigue.

Världs MS-dagen 2023. Marie Kirkegaard, Eva Månsson Lexell och Anna Cunningham samtalar om problematiken kring vården av fatigue, hjärntrötthet. Efter sina respektive föreläsningar samtalar Marie, Eva och Anna om synpunkter på fatigue utifrån sina olika professioner.

Ge en gåva och hjälp oss hjälpa!

Din gåva går till att öka kunskapen om MS för att förbättra vård och rehabilitering för personer med MS.

Bankgiro: 900-1389

Postgiro: 900138-9

Swish: 1239001389