MSfonden delar varje år ut ett antal stipendier till rehabiliteringspersonal (till exempel fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, kuratorer, uroterapeuter m fl). Syftet är att skapa möjligheter för stipendiaten att vidareutbilda sig för att på så sätt bättre kunna arbeta med rehabiliteringen av personer med MS, multipel skleros.

RIMS kommer att hållas i Leuven, Belgien 4-6 juni 2020. (RIMS annual conference)

Stipendierna är avsedda att täcka kostnader för deltagande i kongressen RIMS  i Leuven, Belgien den 4-6 juni 2020, och ska täcka kongressavgift, boende på hotell i Leuven samt resa mellan hemorten i Sverige och Belgien.

SISTA ANSÖKNINGSDAG 28 FEBRUARI 2020

STIPENDIEANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA:

(OBS! Ansökan ska vara på engelska)

 • Motivering till varför du ansöker 
 • Ditt CV

samt följande uppgifter:

 • För- och efternamn såsom det anges i ert pass
 • Personnummer
 • Titel
 • Fullständig hemadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Adress till arbetsgivare
 • Telefon
 • Epostadress

Ofullständiga eller bristfälliga ansökningar kommer inte att tas i beaktande.

Din fullständiga ansökan skall skickas in, undertecknad, per post till: MSFonden, EMSF, Box 115, 236 23 Höllviken.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2020