MSfonden delar varje år ut ett antal stipendier till rehabiliteringspersonal (till exempel fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, kuratorer, uroterapeuter m fl). Syftet är att skapa möjligheter för stipendiaten att vidareutbilda sig för att på så sätt bättre kunna arbeta med rehabiliteringen av personer med MS, multipel skleros.

RIMS kommer att hållas i Leuven, Belgien 4-6 juni 2020. (RIMS annual conference)

SISTA ANSÖKNINGSDAG 24 FEBRUARI

Årets tema: In 2020, the conference main theme will be ’Collaborate and Engage in Personalised Rehabilitation’ and focuses on the following 5 areas: Translating knowledge into practice, Optimizing engagement, Emerging rehabilitation research methodologies and Learning from different perspectives.  

Fullständigt program kommer snart. Under tiden kan du hålla koll på eurims.org 

Stipendierna är avsedda att täcka kostnader för deltagande i kongressen RIMS  i Leuven, Belgien den 4-6 juni 2020, och ska täcka kongressavgift, boende på hotell i Leuven samt resa mellan hemorten i Sverige och Belgien.

SISTA ANSÖKNINGSDAG 24 FEBRUARI 2020

STIPENDIEANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA:

(OBS! Ansökan ska vara på engelska)

 • Motivering till varför du ansöker 
 • Ditt CV

samt följande uppgifter:

 • För- och efternamn såsom det anges i ert pass
 • Personnummer
 • Titel
 • Fullständig hemadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Adress till arbetsgivare
 • Telefon
 • Epostadress

Ofullständiga eller bristfälliga ansökningar kommer inte att tas i beaktande.

Din fullständiga ansökan skall skickas in, undertecknad, per post till: MSFonden, EMSF, Box 115, 236 23 Höllviken.

Sista ansökningsdag: 24 februari 2020