Här hittar du information om MSfondens policy för dataskydd/GDPR

Vem samlar in och behandlar din information?

Ansvarig för insamlingen och behandlingen av din information är Stiftelsen European MS foundation (nedan MSfonden), organisationsnummer 802425-4131, MSfonden, Box 115, 236 23 Höllviken. För frågor om databehandlingen av din information vänligen kontakta MSfonden på info@msfonden.se.

Din rätt att tacka nej till marknadsföring och personanpassning

Du har rätt att avsäga dig all direkt marknadsföring och all automatisk personanpassning. Du kan kontakta oss för att göra detta.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss när du:

 • ger gåvor
 • beställer information
 • startar en egen digital insamling på vår webbplats
 • anmäler dig till seminarier eller på annat sätt kontaktar oss
 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Gåvor och beställningar
 • Annan information du lämnar till oss

Information som du lämnar när du vill testamentera till oss 

Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer
I förekommande fall original eller kopia av testamente samt andra eventuella upplysningar du ger till oss om ditt önskade testamente.
Om du anmält att du vill testamentera till oss tar vi inte automatiskt bort din information.

Information insamlad från webbsidebesök

Hur du kom till vår webbsida och hur du använder vår webbsida

Vad gör vi med din information?

Vi behandlar din information till följande ändamål:

1)      Hanterar ditt önskemål att testamentera till oss. Om du vill testamentera till oss registrerar vi uppgifter om detta och kan också på din begäran förvara ditt testamente.

2)      Följer tillämplig lag. Information om beställningar används till som underlag till bokföring. Detta är en rättslig förpliktelse för oss.

När tas din information bort?

Om inte annat angivits under rubriken ”Vilken information samlar vi in?”. Din person- och kontaktinformation raderas i ekonomisystemet efter 7 år efter att du gett gåvor eller gjort beställningar.

Vilka är dina rättigheter? 

 • Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du kan kontakta oss för detta.
 • Du har rätt att begära att din information raderas. För att begära att din information raderas vänligen kontakta oss via e-post.
 • Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din information tillfälligt begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta oss via e-post.
 • Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Datainspektionen är en tillsynsmyndighet för dataskydd du har rätt att vända dig till med klagomål.

Användning av kakor (cookies)

MSfonden använder kakor (cookies) för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

På vår hemsida använder vi cookies för att möjliggöra bland annat bläddring mellan olika flikar och för att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen. Dessa cookies försvinner när du stänger ner webbläsaren. En förutsättning för att kunna surfa på vår hemsida är att du accepterar användande av sessionscookies.

Om du inte vill hantera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Observera att detta i så fall medför att vissa av funktionerna inte kommer att fungera på vår hemsida.

Överföring till tredjeland

Vi använder oss av molntjänster för delar av behandlingen av din information. Det innebär att din information kan komma att överföras till USA som är ett s.k. tredjeland. Som skyddsåtgärd används då ramverket EU-U.S. Privacy Shield eller EU-kommissionens standardavtalsklausuler.