Tack vare din förståelse, medkänsla och omtanke ökar du våra  chanser att kunna hjälpa Maria, Eva, Hans och alla andra som idag lever med den kroniska sjukdomen Multipel Skleros(MS)

Varje gåva vi får in, stor som liten, bidrar till att ännu en pusselbit kan läggas till forskningen så att fler personer med MS skall få tillgång till livsviktig rehabilitering.

Pengarna går till att sprida kunskap om MS genom kunskapsdagar och utbildningar för de vårdprofessioner som arbetar med MS. Genom detta vill vi stimulera till en ökad kunskap, ökad forskning och ett ökat fokus på MS och det behov som finns av rehabilitering. Vi vill också genom detta arbete visa att ökade samhällsresurser krävs för att personer med MS skall få jämlik tillgång till en vetenskapligt belagd rehabilitering.

Ge en gåva här.

Vi behöver mycket stöd för att kunna föra forskning och utbildning framåt. 20.000 personer lever idag med MS i Sverige, två av tre är kvinnor, man insjuknar tidigt i livet, mellan tjugo och fyrtio år, och lever med diagnosen hela livet. Tillsammans kan vi bidra till utvecklingen genom att förutom bra mediciner ge dessa personer möjlighet till kunskap och bra rehabilitering som möjliggör ett kvalitativt liv!

Din gåva och omtanke behövs- Tack för ditt stöd!