MS-dagen den 30:e maj

Idag firar vi internationella MS-dagen för att uppmärksamma alla som drabbats av multipel skleros (MS). Dagen samlar det globala MS-samhället för att dela med sig av berättelser, öka medvetenheten och driva kampanjer för förändring.

Temat för World MS Day 2024-2025 är ”Min MS diagnos” med sloganen att ”navigera MS tillsammans”. Kampanjen förespråkar tidig och korrekt diagnos för alla som lever med MS. Den belyser hinder för att ställa diagnos och ökar medvetenheten genom att dela med sig av verkliga berättelser och data.

Vi efterlyser bättre MS-utbildning för vårdpersonal, ny forskning och kliniska framsteg inom MS-diagnostik. Tillsammans bygger vi upp informerade, omtänksamma samhällen och system som stödjer personer med MS-diagnos.

MSfonden har spelat in en intervju med tre av våra styrelsemedlemmar varav två lever med MS sedan många år. Anna intervjuar Malin och Sanna om hur det var att få sin MS diagnos, hur tiden blev efter diagnosen och hur man lever med sin MS idag.

MS-dagen den 30:e maj

Internationella MS-dagen lanserades 27 maj 2009 med över 200 event i 67 länder. Detta ger en möjlighet för att öka kännedomen om MS och stärka nätverket av personer som lever med MS runt omkring i världen. Organisationen jobbar varje år med att ta fram tema och uppgifter för alla organisationer runt omkring i världen att jobba med.

Varje år arrangerar MSfonden något i samband med MS-dagen. Vad som händer och hur man kan ta del av det informerar vi om här på hemsidan och i våra sociala medier.