Tillgänglighet – vision eller fiktion?

DEN SOM LEVER MED MS lever också med en ständig risk att bli bortvald genom att inte få tillgång till det som kan te sig självklart. Det kan vara bristande tillgänglighet till sin läkare, sin sjukgymnast, rätt medicin, adekvat vårdnivå eller arbetsmarknaden. Till och med så självklara saker som att delta i kvartssamtal med barnens lärare eller ens ta bussen dit kan vara ett tillgänglighetsproblem för den som lever med MS.

frientre

VÄLKOMMEN TILL ett seminarium som har för avsikt att skapa större kunskap hos främst politiker och beslutsfattare om betydelsen av förändrad och förbättrad tillgänglighet för personer med MS. Ökad tillgänglighet sparar och skapar resurser för såväl samhälle som individ.

UNDER SEMINARIET riktar vi fokus på kreativa idéer kring och positiv utveckling av tillgänglighetsfrågan. Vi gör det bland annat med en lekfull dialog som förhoppningsvis kommer att mana fram många skratt och mycket eftertänksamhet, under ledning av komikern Kryddan Peterson.

När: Onsdagen den 28 maj kl. 9.30 – 14.00

Var: Stadionmässan · Stadiongatan 25 · Malmö

PDF över programmet

kryddan_svartvit
expertpanelen

Program

09.30
Registrering, kaffe med dopp och mingel.

10.30
MSfondens ordförande Ulla Stålberg hälsar alla välkomna.

10.35
MS om MS. Magnhild Sandberg föreläser om MS.
Komplex sjukdom – Komplex tillgänglighet.

11.20
Presentation av Årets arbetsgivare.
Gauffin-stiftelsen delar ut stipendium.

11.25
Introduktion till eftermiddagens program och föreställning.

11.35

Paus med snack och wraps.

12.20
Tillgänglighet – vision eller fiktion. Lekfull dialog med ”expertpanel” modererad av Kryddan Peterson.

13.00
Vägen framåt. Summering och beslut.

13.10
Mingel i foajén.

14.00
Avslutning.