MSfondens vision är optimerad hälsa för alla som lever med multipel skleros (MS).  Vi vill bidra till förbättrad vård och rehabilitering för personer med MS, ökad kunskap om MS i samhället samt ökad forskning inom MS-vård- och rehabilitering. Det gör vi genom att samla in medel för att kunna bedriva utbildningsaktiviteter, skapa och sprida information samt dela ut stipendier. 

MSfonden stiftades 2007 med syftet att förbättra livssituationen för personer som lever med MS.  Det gör vi genom att verka inom de tre områdena rehabilitering, forskning och kunskap.

Insamlade medel går till kunskapsdagar som MS FORUM, utdelning av stipendier som möjliggör deltagande i internationella kongresser, internationella MS-dagen (World MS Day) samt till forskning och utvecklings-/förbättringsarbetet i vården.

MSfonden bidrar också till att höja den egna kunskapen om sjukdomen hos personer med MS genom att publicera informationsmaterial.

MSfondens mål är att öka kunskap och kompetens hos personal som arbetar med MS och på så sätt höja kvalitet på vård och rehabilitering i hela landet för alla personer med MS.

Vår historia

Insamlingsstiftelsen European MS Foundation registrerades formellt 2007-01-09. Initiativtagare till stiftelsen är legitimerade sjukgymnasten Siv Ohlin, specialist i neurologi. Siv har under många år drivit Neurologiska Sjukgymnastikinstitutet i Malmö, där hon huvudsakligen behandlat patienter med multipel skleros (MS).

Siv Ohlin insåg tidigt behovet av sjukgymnastik och träning för denna patientgrupp. Men resurserna inom sjukvården räcker inte till alla som behöver rehabilitering. Därför väcktes tanken på en fristående stiftelse som skulle kunna generera bidrag på olika sätt, dels till rehabilitering och rekreation och forskning kring rehabilitering, dels till spridning av kunskap om sjukdomen MS i samhället.

Under 2010-2011 utvecklades stiftelsen vidare och från hösten 2011 arbetar EMSF under namnet MSfonden.

MSfondens Årsredovisning

MSfondens Stadgar