Broschyren om MS – kan beställas av dig som jobbar inom vården för att delas ut till personer med MS. (Minimum 10 broschyrer/beställning)

Beställ broschyren genom att skicka ett mail med följande uppgifter:

Organisation
Namn
Adress, postadress
Telefonnummer
ANTAL broschyrer (minst 10 st)

mailet skickar du till: info@msfonden.se