Som ideell organisation får vi inga statliga medel. Vi är helt beroende av gåvor. Med ditt stöd; genom bidrag, insamlingskampanjer och testamenten, är vår ambition att bidra till bättre rehabilitering av MS-sjuka och till mer rehabiliteringsforskning inom MS. Det regelbundna stödet är särskilt viktigt för oss eftersom det hjälper oss att planera insatserna på längre sikt.


MSfondens
(European MS Foundations) verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll bevakar givarens intressen. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till det angivna ändamålet utan oskäliga kostnader.