Som ideell organisation får vi inga statliga medel. Vi är helt beroende av gåvor. Med ditt stöd – genom bidrag, insamlingskampanjer och testamenten – är vår ambition att bidra till bättre rehabilitering av MS-sjuka och till mer rehabiliteringsforskning inom MS. Det regelbundna stödet är särskilt viktigt för oss eftersom det hjälper oss att planera insatserna på längre sikt.

Swish din gåva
Ge en gåva
Gåvokort

Testamente

Du bestämmer själv vad som ska ske med dina tillgångar efter din bortgång. Genom att upprätta ett testamente och ange att ett specifikt belopp ska gå till MSfonden, hjälper du oss i vårt arbete med att skapa förutsättningar för en bättre livskvalitet för dem med MS. Tänk på att alltid ta hjälp av en jurist så att ditt testamente uppfyller de krav lagen ställer. Din vilja måste uttryckas på ett riktigt sätt enligt lagen.

Bidrag eller sponsring

Många företag lämnar bidrag till välgörande ändamål genom en etablerad policy för hur man ska verka socialt. MSfonden är i detta sammanhang en mycket tacksam och intressant samarbetspartner. Kontakta oss gärna för en diskussion om hur ett bidrag eller ett sponsorskap bäst kan utformas och hur vi tillsammans skapar god publicitet kring företagets insats.