Vad gör MSfonden för dig som personal inom vården?

MSfonden delar varje år ut stipendier till rehabiliterings-och omvårdnadspersonal som till exempel arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, neuropsykologer, sjuksköterskor, uroterapeuter m.fl. Syftet är att skapa möjligheter för stipendiaten att vidareutbilda sig för att kunna erbjuda bättre kvalitet på vård och rehabilitering. Syftet är också att nätverka med kollegor nationellt och tvärprofessionellt.

MSfonden arrangerar MS FORUM vartannat till vart tredje år. Konferensen riktar sig till samtliga aktörer i samhället som i sin profession möter personer med MS. Under MS FORUM erbjuds föreläsningar inom aktuella och intressanta teman. MS FORUM ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande inom och mellan professioner.

MSfonden tar kontinuerligt fram publikationer för att höja livskvalitén hos personer med MS.

Här kan du ladda hem pdf för dig som personal inom vården.