MSfondens styrelse

Ledamöter och suppleanter

Cecilia Winberg

Ledamot

Jonas Weiger

Ordförande

Siv Ohlin

Ledamot

Sanna Ohlander

Ledamot

Sophie Palmgren Paulsson

Adjungerad

Ann-Charlotte Stenlås

Suppleant

Fredrik Andersson

Suppleant

Magnhild Sandberg

Suppleant

Kontakta oss

MSfonden skapades för att förbättra situationen för dem som insjuknat i MS.

Samhällets stöd till rehabilitering av dem som lever med MS är nämligen i dag otillräcklig; det är till exempelvis oacceptabelt att personer med MS förtidspensioneras innan de ens fyllt 50 bara för att beslutsfattare och arbetsgivare saknar kunskap om sjukdomen. Samtidigt är de studier som utförs kring MS och dess konsekvenser och rehabiliteringsmöjligheter otillräckliga.

Därför har MSfonden bestämt sig för att påverka detta genom att verka inom de tre områdena rehabilitering, forskning och kunskap.

Vi ökar samhällets kunskap om MS och hur den påverkar de personer som lever med sjukdomen.

Vi bidrar till att personer inom sjukvården kan fördjupa sina kunskaper om MS.

Vi skapar förutsättningar för rehabiliteringsstöd och hjälpmedel som möjliggör ett liv med hög kvalitet.