Om MS-fonden

MS-fonden (European MS Foundation) arbetar för att förbättra situationen för dem som har MS. Det gör vi genom att verka inom tre områden: rehabilitering, kunskap och forskning. MS-fonden är en av Svensk Insamlingskontroll godkänd insamlingsorganisation. Bidrag och gåvor kan sättas in på något av fondens 90-konton, plusgiro 90 01 38 – 9 eller bankgiro 900-1389. Swish: 1239 001389

MSfonden (European MS foundation) granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

90konto

Presskontakt

Sanna Ohlander

E-post: sanna.ohlander@me.com

Tel: 0708 494890

Logotype

Stående logo 300×265

MSFond Loggav4_Stående_Webb

Liggande logo 1024×333

MSFonden Logga v4_Liggande_Webb

Logo som EPS filer