Om MSfonden

MSfonden skapades för att förbättra situationen för dem som insjuknat i MS. Det gör vi genom att verka inom de tre områdena rehabilitering, kunskap och forskning.

De insamlade medel vi får in går bland annat till stipendier, kunskapsdagar som MS-forum och MS-dagen. Samt till att sätta strålkastarljuset på de arbetsgivare som lyfter fram personal med MS.

Här kan du läsa mer om vad MS är.

MSfondens mål är att lyfta kunskapen hos personer som arbetar med MS och
på så sätt höja nivån på rehabiliteringen i hela landet för alla personer med MS.

Vi gör detta genom att vidareutbilda mer än 30 personer under 2017
med förhoppning att kunskapen kommer mångdubbelt fler personer med MS till godo.

Vi kommer att utlysa stipendier för deltagande i ECTRIMS/RIMS samt arrangera MSFORUM 2017. Vi kommer även att ge ut ett antal publikationer som hjälper personer med MS att höja sin livskvalité.

Att fysisk aktivitet och träning är hälsofrämjande för alla personer är en kunskap vi alla har.

Vår historia

Insamlingsstiftelsen European MS Foundation registrerades formellt 2007-01-09.
Initiativtagare till stiftelsen är legitimerade sjukgymnasten Siv Ohlin, specialist i neurologi.
Hon är verksam vid Neurologiska Sjukgymnastikinstitutet i Malmö, där hon huvudsakligen behandlar patienter med multipel skleros (MS).

Siv Ohlin insåg tidigt behovet av sjukgymnastik och träning för denna patientgrupp. Men resurserna inom sjukvården räcker inte till alla som behöver rehabilitering. Därför väcktes tanken på en fristående stiftelse som skulle kunna generera bidrag på olika sätt, dels till rehabilitering och rekreation och forskning kring rehabilitering, dels till spridning av kunskap om sjukdomen MS i samhället.

Under 2010-2011 utvecklades stiftelsen vidare och från hösten 2011 arbetar EMSF under namnet MSfonden.

MSfondens Årsredovisning

MSfondens Stadgar