MS-dagen den 30:e maj

Internationella MS-dagen lanserades 27 maj 2009 med över 200 event i 67 länder. Detta ger en möjlighet för att öka kännedomen om MS och stärka nätverket av personer som lever med MS runt omkring i världen. Organisationen jobbar varje år med att ta fram tema och uppgifter för alla organisationer runt omkring i världen att jobba med.

Varje år arrangerar MSfonden något i samband med MS-dagen. Vad som händer och hur man kan ta del av det informerar vi om här på hemsidan och i våra sociala medier.