Sista onsdagen i maj varje år

OBS! Pga rådande omständigheter har vi ställt in årets event
kring MS-dagen. 

2020 är MS-dagen officiellt den 30 maj, men då det är pingstafton här i Sverige har vi på MSfonden valt att lyfta MS-dagen onsdagen den 27 maj istället. I år kommer vi att ha ett event i Malmö. Mer information kommer inom kort men spara datumet så länge! 

Internationella MS-dagen lanserades 27 maj 2009 med över 200 event i 67 länder. Detta ger en möjlighet för att öka kännedomen om MS och stärka nätverket av personer som lever med MS runt omkring i världen. Organisationen jobbar varje år med att ta fram tema och uppgifter för alla organisationer runt omkring i världen att jobba med.