Testamentsgåva – Ett avtryck som lever länge!

Att tänka på sina allra närmaste är det mest naturliga när man skriver sitt testamente. Men om Multipel Skleros(MS) har varit en del av ditt liv, som patient, anhörig eller nära vän, kan Insamlingsstiftelsen  European MS foundation (MS fonden) också kännas rätt. Önskar du göra skillnad på sikt för personer som lever med MS måste du skriva in detta i ditt testamente. Genom att testamentera till MS fonden bidrar du till våra syften som leder till att flera människor med MS kan få den hjälp de behöver.

I ett testamente får man bestämma själv över hur ens kvarlåtenskap ska fördelas efter det att man inte längre lever. Ett testamente är en handling som ger uttryck för ens yttersta vilja, och som ska respekteras. Det vill säga, testamentet blir din möjlighet att försäkra dig om att din kvarlåtenskap fördelas efter dina egna specifika önskemål.

Om du väljer att testamentera till MS fonden befrias din gåva från kapitalvinstskatt. Om det är så att MS fonden genom testamente erhåller till exempel fast egendom, värdepapper och värdesaker, avyttras dessa och hela försäljningspriset (utan avdrag för skatt), tillfaller då MS fonden.

Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Till exempel kan det inte upprättas av den som ska bli testamentstagare då det annars kan finns en risk för påverkan. Det är vidare mycket viktigt att testamentet undertecknas av testator (den som ska testamentera), och att det sker i närvaro av två vittnen. Vittnena måste vara samtidigt närvarande och på testamentet underteckna sitt bevittnande.

För att få hjälp med att upprätta och formulera ett testamente hänvisar vi dig att ta kontakt med advokat, jurist, bank eller annan sakkunnig inom området.

Att skänka en gåva eller att i sitt testamente välja MS fonden som mottagare gör skillnad för personer med MS, speciellt som dessa ofta är unga och ofta är mitt i livet när sjukdomen knackar på dörren.