MSfonden stiftades 2007 med syftet att förbättra livssituationen för personer som lever med MS. Det gör vi genom att verka inom de tre områdena rehabilitering, forskning och kunskap.

Insamlade medel går till kunskapsdagar som MS FORUM, utdelning av stipendier som möjliggör deltagande i internationella kongresser, internationella MS-dagen (World MS Day) samt till forskning och utvecklings-/förbättringsarbetet i vården.

MSfonden bidrar också till att höja den egna kunskapen om sjukdomen hos personer med MS genom att publicera informationsmaterial.

MSfondens mål är att öka kunskap och kompetens hos personal som arbetar med MS och på så sätt höja kvalitet på vård och rehabilitering i hela landet för alla personer med MS.