MS-forum är en konferens där samtliga aktörer i samhället, som i sin profession möter personer med MS, får möjlighet till en gemensam baskunskap. MS-forum arrangeras vartannat år i samarbete med MS-fonden.

Pga rådande omständigheter har vi bestämt att flytta mötet till våren 2022.

Nästa MS-forum går av stapeln den 10-11 mars 2022

Uppdateringar kring programmet kommer snarast.