MS-forum är en konferens där samtliga aktörer i samhället, som i sin profession möter personer med MS, får möjlighet till en gemensam baskunskap. MS-forum arrangeras vartannat år i samarbete med MS-fonden.

Nästa MS-forum går av stapeln den 18-19 november 2021

Nedan kan du läsa det preliminära programmet: