MS FORUM är en konferens där samtliga aktörer i samhället, som i sin profession möter personer med MS, får möjlighet till en gemensam baskunskap. MS FORUM arrangeras vartannat år i samarbete med MSfonden.

Nästa MS FORUM går av stapeln den 14-15 november 2024 i Stockholm.

Är du registrerad som AMBASSADÖR för MSfonden?
Gör din anmälan till MSFORUM här nedan.