DE OSYNLIGA SYMPTOMEN!

Hur upptäcker vi de osynliga symptomen? Ta del av den senaste kunskapen. Mental trötthet hur påverkar det vardagen? Problem med blåsa och tarm? Den viktiga sexualiteten! Lyssna till Malins fantastiska resa med MS.

Den osynliga sjukdomen MS.  Rune Johansson, Överläkare, chef för MS teamet, och Anna-Carin Björnson, Leg. Sjuksköterska, Centralsjukhuset Karlstad.
Mental trötthet, kognitiv påverkan och psykiskt mående vid MS. Audun Lyngstad, Leg psykolog och specialist i klinisk neuropsykologi, Centralsjukhuset Karlstad.
MS och sexualitet. Susanne Karlsson, Sexolog, Centralsjukhuset Karlstad.
Hur kan MS påverka blåsa och tarmfunktion? Birgitta Magnusson, Uroterapeut, Centralsjukhuset Karlstad.
”Mot alla odds”. Malin Lindéns resa med MS