MS FORUM 2014

Modern MS-rehabilitering – samverkan mellan olika professioner! En utbildningsdag för hela teamet om det senaste inom MS-rehabilitering med både nationell och internationell inriktning. Dagen innehåller praktiskt arbete om samverkan mellan professioner och möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. I samverkan med Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott, Fysioterapeuterna Sektion för Neurologi, Sveriges MSsjuksköterskeförening, Uroterapeutisk förening UTF.…