MSfonden bjuder in till anhörigdag den 22 januari 2019 i Kulturkvarteren Kristianstad!

Att vara anhörig till en person med MS förändrar ofta hela livet. Det är lätt att glömma bort att det inte bara är den sjukes livssituation som förändras; även de närståendes tillvaro påverkas på ett eller annat sätt. Som anhörig/närstående behöver man råd, stöd och kunskap. Man kan också behöva träffa andra anhöriga i samma situation.

Det är med anledning av detta som MSfonden vill ge dig som anhörig en möjlighet att träffa andra anhöriga för att kunna utbyta erfarenheter och få nya kunskaper. 

Lika viktigt är det för personer med MS att få dela sina erfarenheter och detta ges också tillfälle till under kvällen.

Under kvällen får du en introduktion till vad MS är, följt av en föreläsning av Petra Linnsand, leg psykolog. Petra har under flera år arbetat med barn som anhöriga, både kliniskt och med forskning. Huvudfokus kommer att ligga på hur det är att ha en förälder med MS, men även hur det påverkar andra i familjen kommer att tas upp.

Grupperna kommer att delas in i anhöriga, patientgrupper- och övriga. Varje grupp leds av en kunnig person inom MS.

PROGRAM

17.00 – 17.45 

Registrering och servering av smoothie

17.45 – 18.30

Kort introduction om MS av Docent Magnhild Sandberg. Neurologkliniken Lund/Malmö.

18.30 – 19.15 

Att vara anhörig till person med MS. Petra Linnsand, leg psykolog,

19.15 – 19.45. 

Paus och servering av wrap

19.45 – 20.45

Alla delas upp i mindre grupper, anhöriggrupper, patientgrupper och övriga för samtal och diskussion

20.45 – 21.00 

Avslut

Adress: Kulturkvarteren Kristianstad, Kanalgatan 30