MSfonden bjöd in till anhörigdag på Malmö Live!

Att vara anhörig till en person med MS förändrar ofta hela livet. Det är lätt att glömma bort att det inte bara är den sjukes livssituation som förändras; även de närståendes tillvaro påverkas på ett eller annat sätt. Som anhörig/närstående behöver man råd, stöd och kunskap. Man kan också behöva träffa andra anhöriga i samma situation.

Med anledning av detta ville MSfonden ge dig som anhörig en möjlighet att träffa andra anhöriga för att kunna utbyta erfarenheter och få nya kunskaper.

Lika viktigt är det för personer med MS att få dela sina erfarenheter och detta gavs också tillfälle till under kvällen.

Under kvällen fick alla en kort introduktion till vad MS är av docent Magnhild Sandberg, följt av en föreläsning av Petra Linnsand,  leg psykolog. Petra har under flera år arbetat med barn som anhöriga, både kliniskt och med forskning. Huvudfokus låg på hur det är att ha en förälder med MS, men även hur det påverkar andra i familjen.

Efter föreläsningarna samlades vi i olika grupper som delades in i anhörig- och patientgrupper och varje grupp leddes av en kunnig person inom MS.

Föreläsning av docent Magnhild Sandberg. Neurologkliniken Malmö/Lund

Föreläsning om att vara anhörig till person med MS. Petra Linnsand, leg psykolog.