Vad innebär det att vara ambassadör för MS-fonden?

MS-fonden skapades för att förbättra situationen för dem som insjuknat i MS. Det gör vi genom att verka inom de tre områdena rehabilitering, forskning och kunskap. De insamlade medel vi får in går bland annat till stipendier, kunskapsdagar som MS-forum och MS-dagen samt till att sätta strålkastarljuset på de arbetsgivare som lyfter fram personal med MS.

För att nå ut till alla MS-patienter och vårdenheter i Sverige har vi startat ett ambassadörsprogram för sjukvårdspersonal inom MS-vården.

Är du intresserad av att vara del av vårt program för ambassadörer? Hör av dig till info@msfonden.se så berättar vi mer.

 

Uppgifter för MS-fondens ambassadörer

• Säkerställa att det finns informations-planscher om MS-fonden i väntrum och andra patientutrymmen såsom infusionsrum, provtagningsrum etc

• Distribuera informationsblad (till patienter) om MS-fonden i väntrum och andra patientutrymmen såsom infusionsrum, provtagningsrum etc

• Sprida information om MS-fonden och uppmuntra kollegor att distribuera informationsblad till patienter

• Sprida information om konferensen MS-forum till kollegor och andra MS-intresserade i närområdet samt uppmuntra till anmälan. 

• Informera arbetsgivaren om vikten av MS-forum som kompetenshöjande utbildning inom MS-vården samt utöva påtryckning och påverka så att så många som möjligt får delta. 

• Sprida information till kollegor om möjligheten att ansöka om kongress-stipendium för deltagande i RIMS

• Uppmuntra kollegor att dela MS-fondens information via sina sociala medier 

Förmåner för MS-fondens ambassadörer

Under året vill vi gärna upplysa och informera dig om vad som händer och är på gång inom både MS-sjukvården samt MS-fonden. 

• Rabatterat pris till MS-forum

• Nyhetsbrev 2 ggr per år 

• Ambassadörsträffar 

Informationsmaterial

Ett paket med material som du som ambassadör kan använda för att sprida kunskapen om MS och MS-fonden till patienter.

• Våra olika böcker om MS för patienter

• Broschyrer om MS-fonden

• Informationsplanscher- och blad