MSfonden jobbar kontinuerligt med att ta fram material och information som för att utbilda och informera både dig som lever med MS och för dig som jobbar inom sjukvården. Här nedan kan du ladda hem våra broschyrer om MS. Några exempel på broschyrer vi tagit fram är Fall, Spasticitet och Tarmdysfunktion.