Eva Månsson Lexell, leg arbetsterapeut, Docent Institutionen för Hälsovetenskap, Lunds Universitet VE Neurologi/Rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus Eva föreläser om ämnet fatigue.

 

Alla filmer om fatigue hittar du genom att klicka på denna länk: MSDAGEN 2023