Stipendiater RIMS i Barcelona 2017

Lena Isaksson, Rehab Station Stockholm om RIMS Barcelona 2017

RIMS Barcelona 4-6 maj 2017

Först ett stort Tack till MS-fonden som gjorde det möjligt för mig att delta vid den 22:a årliga konferensen RIMS i Barcelona 4-6 maj 2017. Temat på årets konferens var ”Shaping the Future of MS Rehabilitation”. Ett fantastiskt tillfälle att få vara med och ta ut riktningen för framtidens MS-rehabilitering. 

Årets konferens var mycket välarrangerad och hade lockat över 300 delegater från hela Europa.

Under torsdagen tjuvstartade konferensen med möten inom de olika intressegrupperna. (SIG) Jag hade valt att delta i gruppen ”Patient Autonomy” – med underrubrik ”Empowering persons with MS: from information to coping initiatives”. Ett ämne som intresserar mig då vi inom rehab har en betydande roll att fylla när det gäller att öka kunskapsnivån och förbättra copingstrategierna som leder till en förbättrad livskvalitet för våra patienter. Vi fick bl.a. ta del av några intressanta webbaserande informationsmaterial. En tysk studie för att ta fram ett verktyg för information och beslutsstöd för MS-kvinnor som vill bli gravida. En annan tysk grupp presenterade sitt arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial som ska leda till att patienten ska ha ökad kunskap om magnetröntgen. Ett material som jag ser som intressant inte bara för patienter utan också för oss som arbetar inom rehab och inte har så mycket kunskap om MRI och vad vi kan se på MRI-bilder. Under den här eftermiddagen var det också riktigt intressanta diskussioner som fick mig att förstå hur olika vi ser på vikten av att beakta livsstilsfaktorer. I Sverige är det självklart att informera om risken med rökning och vikten och nyttan med fysisk träning. Några delegater ansåg att det inte finns tillräckliga belägg eller behov av det, vilket förvånade mig.

Öppningstalare på fredagen var Xavier Montalban – neurolog från Barcelona. Hans mycket både intressanta och underhållande föreläsning gjorde en tillbakablick över hur forskningen har förändrat vår bild och vår kunskap om MS de senaste 30 åren. Den utvecklingen har gått hand i hand med hur vi förändrat vårt arbete inom MS-rehabilitering. Några intressanta reflektioner han tog upp var bl. a. ”För 30 år sedan sa man att kognitiv påverkan inte förekom” Idag vet vi att kognitiv påverkan ses redan tidigt i sjukdomen, vilket förändrat våra interventioner inom rehab. En viktig parameter att ta hänsyn till då det tydligt påverkar livet för våra MS-patienter. (Under konferensen fick vi också ta del av flera intressanta föreläsningar om kognition, så det är glädjande något som uppmärksammas numera.)  ”För 30 år sedan sa man att det inte fanns någon prevention” Idag vet vi att rökning är en riskfaktor och att rökstopp förbättrar prognosen. Vi har också fått nya studier som tydligt visar på positiva effekter av träning, vilket är riktigt intressant för oss som arbetar med rehab och nu har nya argument att använda för att motivera till träning. (Även inom området träning fick vi ta del av några välgjorda studier.) Idag vet vi också att inflammation kan ses på MR innan symtom och diagnos. Behandling bör därför sättas in så tidigt som möjligt, medan man 1995 sa att behandling sätts in först efter 2-3 ordentliga skov. Sammantaget en viktig återblick som ger gott hopp om att vår kunskap och våra behandlingsstrategier hela tiden utvecklas. 

Sedan följde två dagar av intensivt nätverkande och lyssnande på en lång rad presentationer av skiftande kvalitet. Några riktigt intressanta men ibland något mindre användbar information för oss som jobbar med tydligt kliniskt patientarbete. Något som alltid är oerhört givande är att träffa andra från hela Europa som på olika sätt arbetar med MS. Att utbyta erfarenheter och höra hur man arbetar i olika länder ger ett perspektiv på att vi i Sverige och de nordiska länderna ligger mycket väl framme när det gäller forskning och behandling och hur vi kopplar det till kliniskt arbete. Att få chans att träffa kollegor från olika delar av Sverige är lika intressant och viktigt. Att förstå hur olika förutsättningar vi har beroende på var i landet vi arbetar. 

Vår härliga grupp från MS-fonden bestod av 10 personer från Umeå i norr till Helsingborg i söder. Alla med ett stort engagemang och med genuint intresse för att lära sig mer om MS och dela kunskap med varandra. Alla fick snabbt sina roller som vägvisare, googleansvariga, Barcelonaguider och restaurangbokare. Stort tack till Göteborgsgänget som bokade in oss på en riktigt trevlig restaurang i centrala Barcelona på fredakvällen. Trots att fokus tydligt låg på att få med sig så mycket som möjligt från konferensen så försökte vi också se lite av denna underbara och spännande stad som har så mycket att erbjuda.

Återvänder mycket gärna till Barcelona som turist för att se mer av staden. Hoppas också att få träffa er alla i vår grupp igen och höra hur ni arbetat vidare efter Rims.

Lena Isaksson

Rehab Station Stockholm