Världs MS-dagen 2023. Marie Kirkegaard, Eva Månsson Lexell och Anna Cunningham samtalar om problematiken kring vården av fatigue, hjärntrötthet. Efter sina respektive föreläsningar samtalar Marie, Eva och Anna om synpunkter på fatigue utifrån sina olika professioner.