Msfonden delar varje år ut stipendier till rehabiliterings- och omvårdnadspersonal. Syftet är att skapa möjligheter för stipendiaten att vidareutbilda sig för att kunna erbjuda bättre kvalitet på vård och rehabilitering. Syftet är också att nätverka med kollegor nationellt och tvärprofessionellt. 

SISTA ANSÖKAN TILL RIMS 2024 ÄR 14 MARS!

UTLYSNING AV STIPIENDIUM 2024

I år utlyses stipendium för deltagande i kongressen euRIMS.

Kongressen hålls i Hasselt, Belgien 27 – 29 juni, se mer information på euRIMS.org

Fullständigt program kommer snart.

Stipendiet täcker anmälningsavgift, boende på hotell samt resa tur och retur från hemorten till kongressen. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 14 MARS

STIPENDIEANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA:

(OBS! Ansökan ska vara på engelska)

 • Motivering till varför du ansöker
 • Ditt CV

samt följande uppgifter:

 • För- och efternamn såsom det anges i ert pass
 • Personnummer
 • Titel
 • Fullständig hemadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Adress till arbetsgivare
 • Telefon
 • Epostadress

Ofullständiga eller bristfälliga ansökningar kommer inte att tas i beaktande.

Din fullständiga ansökan skall skickas, undertecknad, per post till: MSFonden, EMSF, Box 115, 236 23 Höllviken.