KUNSKAP – Vi ökar samhällets kunskap om MS och hur den påverkar de personer som lever med sjukdomen.

FORSKNING – Vi bidrar till att personer inom sjukvården kan fördjupa sina kunskaper om MS.

REHABILITERING – Vi skapar förutsättningar för rehabiliteringsstöd och hjälpmedel som möjliggör ett liv med hög kvalitet.