Den verkliga orsaken till Multipel Skleros (MS) är fortfarande okänd, men den beskrivs ofta som en ”kronisk, inflammatorisk, demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet”. 

Immunsystemet är livsavgörande för vår överlevnad. Det försvarar oss mot allt som är främmande, t ex bakterier och virus, samtidigt som det skall vara tolerant mot allt som är kroppseget, våra egna vävnader och organ. Det är de vita blodkropparna som cirkulerar genom blodbanan och som övervakar våra vävnader för att upptäcka om något är främmande. Då går de till attack och förhindrar sjukdom. 

Om de vita blodkropparna av någon anledning uppfattar en kroppsegen vävnad som främmande, uppstår en autoimmun sjukdom. Exempel på autoimmuna sjukdomar är ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom och MS. Vad som utlöser sjukdomen vet man inte. Varför det i vissa personer drabbar lederna och i andra personer drabbar hjärnan, vet man inte heller.

De aggressiva blodkropparna har förmåga att ta sig ut ur blodbanan och in i hjärnan och där attackera nervcellernas skyddande myelin. När myelinet bryts ner, lämnas själva nervtråden oskyddad, och de elektriska impulserna kan inte fortledas genom nervtråden. Ibland kan själva nervtråden klippas av och gå förlorad. 

Den typiska skadan (lesionen) består av en kombination av inflammation, myelinförlust och skadade nervceller eller ärrvävnad. Lesioner kan uppträda på olika platser i hjärnan och ryggmärgen.  Symtom som uppkommer beror på var i hjärnan och ryggmärgen lesionen uppstår.