Även om vi inte känner till själva orsaken till Multipel Skleros (MS), vet vi att risken inte är den samma för alla personer. En del faktorer föds vi med och kan inte påverka (våra arvsanlag), men andra faktorer kan vi påverka och därmed minska risken (miljöfaktorer). Det är emellertid viktigt att förstå, att MS inte är en ärftlig sjukdom. Man kan ärva är en risk, inte sjukdomen.

Den först upptäckta – och fortfarande starkaste – ärftliga riskfaktorn för uppkomsten av MS är ett anlag som kallas HLA-DRB1*15:01. Den beskrevs redan 1972 av Jersild och medarbetare på Rigshospitalet i Köpenhamn. Det finns emellertid också ärftliga skyddsfaktorer av vilka den starkaste heter HLA-A*02. 

Den normala risken för en person i Sverige att insjukna i MS är cirka 1 på 10,000 (0.1 ‰) enligt undersökningar från Sahlgrenska i Göteborg.  Studier av stora MS-patientmaterial visar att graden av släktskap med en person med MS, påverkar risken att insjukna i MS. Enäggstvillingar har samma arvsanlag. Om en enäggstvilling har MS, är risken för den andra tvillingen att insjukna i MS cirka 25-30%. Tvåäggstvillingar är som vanliga syskon och har inte samma arvsanlag. Om en tvåäggstvilling har MS, är risken för den andra tvillingen omkring 5%. Barn till en person med MS har cirka 2-3% risk. 

Bland miljöfaktorer har man diskuterat bl a körtelfeber, D-vitaminer och rökning. Det finns flera studier som visar att risken att insjukna i MS är högre om man har insjuknat i körtelfeber (mononukleos). Andra studier har visat att risken är högre om man har låga nivåer av vitamin D under uppväxten.  

Säkrast resultat har man emellertid när det gäller rökning. Undersökningar baserade på det svenska MS-registret visar att risken att insjukna i MS är nästan dubbelt så stor bland personer som röker, jämfört med personer som aldrig har rökt. Även passiv rökning ökar risken att insjukna i MS. Studier visar också att rökning försämrar prognosen. 

Har man arvsanlag som ökar risken för MS, mångfaldigas risken om man också röker!